Biogas uit mestvergisting

Dierlijke meststoffen in combinatie met diverse andere organische afvalproducten kunnen in vergistingsinstallaties tot biogas worden omgezet. Daarmee kan 20 % van ons totale aardgasverbruik gedekt worden. Omdat we daarmee ook de ongecontroleerde verliezen van methaan uit mest verminderen kunnen we de emissie van CO2 equivalenten zelfs terugbrengen van 132 mln ton naar 80 mln ton. Doordat de overheid wel verminderde energiebelasting vraagt van grootverbruikers, maar volledige energiebelasting op groene energie heft, is er te weinig financiële ruimte. Met één miljard € verschuiving van de energiebelasting is dit probleem op te lossen en zouden we een enorme slag kunnen slaan.

Belastingen

De grootschalige belastingontduiking waarvan Grieken worden beschuldigd, is in absolute Euro’s uitgedrukt net zo veel als in Nederland. Hetzelfde geldt voor Italië en Duitsland. De zogenaamde verstikkende progressieve belasting, waarvan Rutte zegt dat die door hypotheekrenteaftrek gecompenseerd moet worden bestaat in werkelijkheid niet. We hebben allland een vlaktax.
In plaats van ruzie maken over wie meer en wie minder heeft, zou belasting op verkwisting en vernietiging van het klimaat beter zijn. Investeren in duurzame energie opwekking in Griekenland zou beter zijn dan geld lenen aan een doodbloedende economie.

Asymmetrische conflicten

De problemen bij de verdere eenwording van Europa ontstaan voor een groot deel door de asymmetrie van het conflict. Daarbij worden redelijke argumenten verdrongen door primitieve emoties. Boosheid indien je beduveld wordt of bestolen, angst dat iets afgepakt wordt en angst voor verlies van soevereiniteit wekt hij/zij polarisatie op.

Krimp

De babyboom van na de oorlog trekt door de tijd en krijgt steeds een ander karakter. Een groot aantal maatschappelijke knelpunten zijn het gevolg van deze demografische ontwikkeling. Over niet al te lange tijd komen we in een sterftegolf en daalt het geboorteoverschot onder de nul. De krimp rukt in steeds meer Nederlandse gemeenten op en zorgt wederom voor grote problemen. Maar we komen ook eindelijk wat ruimer in ons jasje te zitten.

Aanpak mobiliteit zonder heiligschennis

Het openen van een discussie over vermindering van mobiliteit door Groenlinks is prima, maar kan politieke zelfmoord worden. De (auto)-mobiliteit is nog heiliger dan de hypotheekrenteaftrek en de minister van justitie is de grootste vijand van duurzame alternatieven. Een bijdrage aan de discussie met enkele ideeën die haalbaar en effectief zijn zonder heiligschennis.