De euforie

In politiek Den Haag wisselen teleurstelling en vreugde elkaar wel heel snel af. Rutte ziet weer kans om zijn falen weg te lachen en schuift doodleuk aan bij het feestje over het Kunduz akkoord. De media proberen met alle macht van Samson een hype te maken.
Of hij echt een fout heeft gemaakt moet nog maar blijken als we erachter komen hoe dun het groene randje om de bezuinigingsplannen is.

Farce Majeur

Democratische besluitvorming volgens one men one vote lijkt mooier dan het is. Gebrek aan kennis en inzicht over beleidskeuzes bij de grote massa maakt de stemverhouding gevoelig voor manipulatie door populistische propaganda. Bovendien onttrekt de invloed van lobbyisme door de industrie zich aan elke vorm van democratische controle. Daarom zouden we terughoudend moeten zijn met het opdringen van deze bestuursvorm aan grotendeels analfabetische landen.