De Harense rel

De Harense rel valt grotendeels te verklaren vanuit oeroude grotendeels aangeboren gedragspatronen. Het zijn patronen die buiten de neo-cortex om verlopen en de vrije loop krijgen als dat deel van ons brein beneveld is. In de commissie Cohen zitten geen evolutiepsychologen om dit te duiden. Het enige rationele deel zit hem in de absurditeit van de aanleiding. Het oeps-effect. Het valt te betwijfelen of de hooggeleerden in de commissie Cohen voldoende gevoel voor humor hebben om dit deel te analyseren.