In zeven dagen

Nieuw Boek: In zeven dagen

Naar analogie van het scheppingsverhaal “in zeven dagen” beschrijft dit essay hoe menselijke cultuur in zeven verschillende fasen vorm gaf aan onze eigen biologische evolutie. Samenwerking en gebruik van gereedschap bij de oermens leidden tot grotere hersens. De evolutie versnelde door taal, religie en oorlogen. Daaruit ontstonden dictatoriale grootmachten met repressie, rebellie en propaganda en tenslotte raakte de moderne stedeling vanwege hebzucht en individualisme onderworpen aan de macht van de wereldeconomie. Op de “zevende dag” tekenen zich onheilspellende visioenen af. Ons voortbestaan komt in gevaar, maar mogelijk worden we nog net gered door hetzelfde stelsel van onbeheersbare economische krachten.