Looking backward update

Pablo Triana wijst mathematische modellen (VaR) voor het kwantificeren van financiële risico’s aan als hoofdschuldige van de economische recessie vanaf hypotheekcrisis tot Eurocrisis. Dat lijkt veel te simpel. Terugkijkend op de gebeurtenissen vanaf 2007 tot nu toe lijkt op het Looking backward van Edward Bellamy in 1888. Het is een kettingreactie van leeglopende economische ballonnen die allemaal zijn ontstaan door verslaving aan het groeimodel. Een transitie naar een nieuwe duurzame economie die niet aan ongelimiteerde kwantitatieve groei verslaafd is, zal nodig zijn.

Negen miljard mensen op tien aardbollen?

De toekomst voorspellen door in een glazen bol te kijken, is geen kunst. Maar als je geen betere kennis en middelen bezit, moet je toch wat. Als dat gebeurt vanuit een sombere gemoedstoestand zoals in het boek Openbaringen van het Nieuwe Testament, komen we uit op een soort Apocalyps. Tegenwoordig geloven we niet meer in… Lees verder Negen miljard mensen op tien aardbollen?

Krimp

Na de Euro, dreigt nu Europa zelf in gevaar te komen. Althans zo willen politici en journalisten ons doen geloven. Het schijnt dat er opeens geen economische groei meer is en dat dit zo ongeveer het allerergste is wat ons kan overkomen. De oorzaak lijkt te zijn dat in steeds meer lidstaten de staatsschulden te… Lees verder Krimp

Waarom het kapitalisme wankelt?

De actievoerders van de occupy beweging mogen wat ongestructureerd overkomen, maar hun kritiek is meer dan een klassiek protest van de onderklasse. De metafoor 99% -1 % duidt op de trend dat een kleine minderheid steeds rijker wordt. Eigenlijk bestond dat grote verschil al in het feodale en in het koloniale tijdperk en zette zich… Lees verder Waarom het kapitalisme wankelt?