In Holland staat een (gekken) huis

Ons kabinet wil dat in 2020 minstens 16 % van onze energie wordt verkregen uit duurzame bronnen. Dat is een hele klus want op dit moment komen we amper op 4 % uit. Op wat langere termijn, in 2050, is het streven van de EU om 80 – 95 % minder CO2 uit te stoten.… Lees verder In Holland staat een (gekken) huis

Hoezo goedkoop gas?

Een nieuw belastingstelsel met bijvoorbeeld 6 cent energiebelasting over de energieinhoud van alle fossiele grondstoffen voor klein en grootverbruikers kan de transitie naar duurzame energie in een enorme stroomversnelling brengen, zonder dat de staat belastinginkomsten hoeft in te leveren.

Bezuinigen is een fluitje van een cent

De noodzakelijke bezuinigingen zijn geen drama. De staat dat zijn we zelf. De verschuiving van uitgaven van staat naar volk, is slechts een verplaatsing van vestzak naar broekzak. Gebrek aan toekomstvisie en najagen van eigenbelang zijn erger dan gebrek aan geld.

Biogas uit mestvergisting

Dierlijke meststoffen in combinatie met diverse andere organische afvalproducten kunnen in vergistingsinstallaties tot biogas worden omgezet. Daarmee kan 20 % van ons totale aardgasverbruik gedekt worden. Omdat we daarmee ook de ongecontroleerde verliezen van methaan uit mest verminderen kunnen we de emissie van CO2 equivalenten zelfs terugbrengen van 132 mln ton naar 80 mln ton. Doordat de overheid wel verminderde energiebelasting vraagt van grootverbruikers, maar volledige energiebelasting op groene energie heft, is er te weinig financiële ruimte. Met één miljard € verschuiving van de energiebelasting is dit probleem op te lossen en zouden we een enorme slag kunnen slaan.

Belastingen

De grootschalige belastingontduiking waarvan Grieken worden beschuldigd, is in absolute Euro’s uitgedrukt net zo veel als in Nederland. Hetzelfde geldt voor Italië en Duitsland. De zogenaamde verstikkende progressieve belasting, waarvan Rutte zegt dat die door hypotheekrenteaftrek gecompenseerd moet worden bestaat in werkelijkheid niet. We hebben allland een vlaktax.
In plaats van ruzie maken over wie meer en wie minder heeft, zou belasting op verkwisting en vernietiging van het klimaat beter zijn. Investeren in duurzame energie opwekking in Griekenland zou beter zijn dan geld lenen aan een doodbloedende economie.